Kraftstofftank - XYKD-400

Kraftstofftank - XYKD-400