Jianshe JS400-7 Dune Buggy

Jianshe Shark RS 400 Baya

14 FRAME

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

15 ROLL CAGE

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

16 FRONT SUSPENSION

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

17 FRONT WHEEL

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

18 REAR SUSPENSION

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

19 REAR WHEEL

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

22 STEERING WHEEL ASSY

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

21 STEERING STUD

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

22 SHIFT SYSTEM

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

23 PARKING, BRAKE, CHOKE CABLE

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

24 REAR DRIVING GEAR BOX ASSEMBLY

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

25 FRONT AND REAR BRAKE UNITE SYSTEM

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

26 FUEL TANK

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

27 FRONT AND REAR FENDER

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

28 SEAT

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

29 GUARD

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

30 Headlight

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

31 TAILLINGHT

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

34 FRONT AND REAR TURN SIGNAL SYSTEM

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

33 METER

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

34 ELECTRICAL

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

35 EXHAUST SYSTEM

Jianshe JS400-7 Dune Buggy

37 HEATLIGHT AND LICENSE LIGTH

Jianshe JS400-7 Dune Buggy